รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ประสิทธิภาพสูงระดับชุมชน

 

Tags: , , , , , , , , , , ,