รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เทคโนโลยีลดการเผาระดับชุมชน ช่วยลดมลพิษ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,