รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

 

Tags: , , , , , , , , , ,