ดร.มาโนช นาคสาทา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คิดค้น “สารหน่วงไฟ” หรือ สารเคมีที่ช่วยยับยั้งการลุกติดไฟได้สำเร็จ และได้นำไปใช้สร้าง “วัสดุทนไฟ” ประภทต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และ สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ

วัสดุทนไฟที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย กระดาษสาทนไฟ ที่ทนความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส และเมื่อโดนเปลวไฟ กระดาษจะไม่ลุกไหม้ โดยกระดาษสาทนไฟนี้ ได้ถูกนำไปพัฒนาเป็น โคมลอยกระดาษสาทนไฟ ส่งออกไปจำหน่ายในสหภาพยุโรปและตะวันออกกลางแล้ว

นอกจากนี้ยังมี “ฉนวนความร้อนทนไฟ” ซึ่งทำขึ้นจากฟางข้าวและเยื่อกระดาษที่นำมาอัดเป็นแผ่นและเติมสารหน่วงไฟจนได้เป็นแผ่นฉนวนที่ไม่ลุกติดไฟและไม่ลามไฟ ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็น เพดานและผนังกันไฟ ภายใต้ แบรนด์ กันไฟ (Ganfai) วางจำหน่ายแล้วเช่นกัน

ส่วนนวัตกรรมล่าสุด คือ ไม้ทนไฟ ที่ใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการอัดสารทนไฟเข้าไปในเนื้อไม้ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับเครื่องอัดสารกันมอดที่โรงงานแปรรูปไม้ใช้กันอยู่ ทำให้ได้ไม้ทนไฟ มีคุณสมบัติไม่ลุกเป็นเปลวไฟ หรือไม่เป็นเชื้อเพลิง เมื่อโดนไฟจะปรากฏเป็นเพียงแค่รอยไหม้สีดำเช่นเดียวกัน

 

Tags: , , , , , , , ,