ในทุกๆ ปี ประเทศไทยจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่มาก เรียกว่า “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ซึ่งปีนี้ จะมีการจัดชึ้นในระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปีนี้ สวทช. เข้าร่วมงานโดยนำเสนอเรื่องราว Smart Life, Smart Living การนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้น เช่น เซรามิกส์ที่เคลือบฟิล์มช่วยป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำและคราบสกปรก ถุงยืดอายุผักผลไม้ ที่ช่วยทำให้สามารถเก็บรักษาผักผลไม้ได้ยาวนานขึ้น ไม่เน่าเสีย เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียงที่ใช้นาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ และดูแลรักษาง่าย เช่น สมบัติสะท้อนน้ำ และป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันยูวี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ อาทิ มิวอายส์ เลนส์ชนิดพิเศษ ที่ปรับเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง พบกันงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 18-28 สิงหาคม นี้ ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,