บนยานอวกาศอันไกลโพ้น ในสถานีอวกาศนานาชาติที่ปราศจากแรงโน้มถ่วงของโลก พวกเราคงเคยคิดกันว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของนักบินอวกาศบนนั้นจะเป็นอย่างไร เยาวชนไทย ได้มีโอกาสส่งข้อสงสัยของเขา ไปให้นักบินอวกาศได้ตอบ ผ่านการทดลองจริงๆ มาแล้ว แถมยังได้มีโอกาสเข้าไปในห้องควบคุมการบินที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อชมภาพการทดลองที่พวกเขาคิดขึ้นมาเอง ด้วยการสนับสนุนของ สวทช. จิสด้า และ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น

ในทุกๆ ปีองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ Jaxa ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ส่งแนวคิดการทดลองในอวกาศ เพื่อให้นักบินอวกาศได้ทำการทดลอง เพื่อตอบข้อสงสัยเรื่องพฤติกรรมของสิ่งต่างๆ ในอวกาศ ในปี 2559 นี้ การทดลองของเยาวชนไทย ก็ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นไปทำในอวกาศอีกครั้ง ในหัวข้อเรื่อง การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ โดย นายวรวุฒิ จันทร์หอม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยนักบินอวกาศได้ทำการทดลองให้ชมแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา โดยเยาวชนไทยเจ้าของไอเดียนี้ ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสักขีพยานชมการทดลองสด ที่ห้องควบคุมการบิน ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,