เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราในยุคสมัยนี้อย่างมาก เรียกว่า หันไปทางไหนก็ต้องเจอ และแน่นอนว่านักวิจัยไทยเองก็ไม่เคยหยุดนิ่ง ในแต่ละปีมีผลงานดีๆ ที่คนไทยได้ใช้จริง ออกมาให้เห็นกันมากมาย

เนคเทค / สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ และแสดงผลงานวิจัยของเนคเทคและพันธมิตร หรืองาน NECTEC ACE ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 นี้ เป็นวาระพิเศษที่เนคเทคครบรอบ 30 ปี จึงได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัยใช้ได้จริง

เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนารากฐานงานวิจัยของเนคเทค และหน่วยงานพันธมิตร จากอดีตสู่ปัจจุบัน ที่กำลังจะก้าวสู่ Thailand 4.0 ผ่านการเสวนา และการบรรยายพิเศษ รวมทั้งนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เนคเทคและพันธมิตรคิดค้นขึ้น เพื่อคนไทยในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ธุรกิจ อุตสาหกรรม พบกับ NECTEC ACE 2016 วันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,