การเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่นี้สะดวกสบายมากขึ้น เราสามารถทำผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นระบบ e-Learning ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเสียค่าเล่าเรียน และบางครั้งก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อผู้เรียน

แต่ตอนนี้มีรูปแบบการเรียนรู้ทางออนไลน์แบบใหม่ ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว บริษัทปันสาร เอเชีย จำกัด ได้นำระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบใหม่ที่เรียกว่า MOOC (มูค) หรือ Massive Open Online Course ในชื่อระบบ Open edX (โอเพ่น เอ็ดเอ็กซ์) มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย โดยมีจุดเด่นในการรองรับผู้เรียนเป็นจำนวนมาก รองรับเนื้อหาทั้งภาพ, วิดีโอ, เสียง, เอกสาร และแบบอินเทอร์แอคทีฟ

รองรับการทำแบบทดสอบหลากหลาย ทั้งการเลือกคำตอบ เติมคำ ลากวาง และการส่งไฟล์การบ้าน สามารถใช้ได้กับการเรียนการสอนแบบเปิดเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม และการเรียนการสอนแบบวิชาภายในที่เปิดให้เฉพาะสมาชิก จึงเหมาะสำหรับใช้งานทั้งในมหาวิทยาลัย โรงเรียน และหน่วยงานทั่วไป

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลนำโอเพ่น เอ็ด เอ็กซ์มาใช้ควบคู่กับแนวการสอนสมัยใหม่ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ Flipped Classroom และ Blended Learning ช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,