ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช.ผู้พัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรมการประมวลผลสัญญาณเสียง และผลงานวิจัยการศึกษาเกี่ยวกับ e-learning ที่สามารถลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และมีประโยชน์อย่างมากในด้านการศึกษาสามารถสร้างสรรค์พัฒนาเทคโนโลยีด้านภาษาไทยได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , ,