กิจกรรม Science Show ในงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกคิดนักวิทย์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 วันที่ 10 – 11 มีนาคมคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยScience Show I “วิทยาศาสตร์แสนสนุก ดิน น้ำ ลม ไฟ”
โดย ทีมงานรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด


Science Show II “เคมีหรรษา และฟิสิกส์แสนสนุก”
โดย ทีมงานรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด


Show III “โลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น”
โดย ทีมงานองค์การพิพิธภัณวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)


Science Show VI “หรรษาอากาศโชว์”
โดย ทีมงานองค์การพิพิธภัณวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,