ช่วงนี้เทรนด์ “ธุรกิจนวัตกรรม” มาแรงมาก ผู้ประกอบการเริ่มหันมาสร้างสินค้าที่มีความโดดเด่น และแตกต่างโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น แต่หลายคนก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ถ้าอย่างนั้นเชิญมางาน Thailand Tech Show 2016 เพราะในงานมีผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ มาให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนเลือกสรรมากมาย

สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน Thailand Tech Show 2016 ภายใต้แนวคิด S&T for Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายนนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร รูปแบบตลาดเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ซื้อหรือนักลงทุนได้พบผู้ขาย และเกิดการเชื่อมโยง นำงานวิจัยไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

โดยในงานจะมีการแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของหน่วยงานวิจัย และสถาบันการศึกษา ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมากถึง 183 ผลงาน อาทิ มิวอาย-กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง, ฟิล์มปิดหน้าถาดสำหรับผลิตผลสดตัดแต่ง, ชุดตรวจโรคไข้เลือดออกที่แยกชนิดของไวรัสเด็งกี่ได้ทันที นอกจากนี้เปิดให้มีการเจรจาธุรกิจ จับคู่ธุรกิจ บรรยายพิเศษ และการเสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,