“อาลัย Stephen Hawking นักฟิสิกส์ระดับโลกผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา” เรื่องราวของ Stephen Hawking นักฟิสิกส์ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมากมาย เรามาทำความรู้จักตัวตนและผลงานที่เขาฝากไว้ให้โลก บอกเล่าเรื่องราว โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สวทช. สัมภาษณ์โดย คุณภาณุ เวทยนุกูล นักวิจัย จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สวทช. วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,