รายการ Science Guide ในตอนนี้ ดร.เต้ และ น้องเอ๋ จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในกรุงเทพฯ ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ายังมีแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่ง นั่นก็คือ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนาน ไปชมโบสถ์ซางตาครู้ส โบสถ์คริสต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวย และสงบมากๆ ไปไหว้พระวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ชมความก้าวหน้าทางวิศวกรรม ในการซ่อมแซมเจดีย์ ที่เสียหายจากการทรุดตัว ไปชมศาลเจ้าเกียนอันเกง ศาลเจ้าจีนที่ยังคงความสวยงามที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี และไปกินขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมขึ้นชื่อของชุมชนแห่งนี้ เช้าจรดเย็นเที่ยวกันจนคุ้มค่าและได้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเต็มเปี่ยม

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,