งาน Thailand Tech Show 2018 ภายใต้แนวคิด เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม วันที่ 4- 8 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทค บางนา นอกจากจะเป็นเวทีกลาง ในการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักลงทุน ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม NSTDA Investors’day 2018 ที่นำผลงานเด่นของ สวทช. และพันธมิตรมานำเสนอในรูปแบบ Pitching เพื่อให้นักลงทุนที่มีความสนใจผลงานเทคโนโลยีพร้อมขาย ได้มารับฟังจากนักวิจัยเจ้าของผลงาน พูดคุย และเจรจาต่อรอง เพื่อนำผลงานไปผลิตในเชิงพาณิชย์ และร่วมค้นหาผลงานที่น่าลงทุนที่สุด และการบรรยายพิเศษ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง

 

Tags: , , , , , , , , ,