กิจกรรม NSTDA Investors’ Day 2017 เป็นกิจกรรมประจำปีของ สวทช. ภายใต้งาน Thailand Tech Show ซึ่งคัดเลือกผลงานเด่นของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ที่พร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์มานำเสนอ เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงผลงานวิจัย นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อยอดธุรกิจให้เติบโต และเกิดการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี

ในปีนี้ได้คัดสรรผลงานเด่นของ สวทช. 5 ผลงาน เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Investment Pitching โดยนักวิจัยเจ้าของผลงาน ได้แก่ อุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า, n-Breeze แผ่นกรองนาโนสมบัติพิเศษ ทนทาน ทำความสะอาดได้, ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ, เทคโนโลยีแก๊สเซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำและประหยัดพลังงาน, ระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,