การนำเสนอผลงานวิจัย (Technology Pitching) กลุ่มเกษตร/ประมง, อาหาร/เครื่องดื่ม, สื่อการเรียน ในหัวข้อ “การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง” ในงาน Thailand Tech Show 2018 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง MR 220 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

Tags: , , , , , , , , ,