การนำเสนอผลงานวิจัย (Technology Pitching) กลุ่มเกษตร/ประมง, อาหาร/เครื่องดื่ม, สื่อการเรียน ในหัวข้อ “อะแดปเตอร์ตัดไฟรั่วแบบพกพา” ในงาน Thailand Tech Show 2018 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง MR 220 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นักวิจัย
ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ผู้ใช้จำเป็นต้องมีการชาร์จแบตเพื่อใช้งานอยู่เป็นประจำ ทำให้มีโอกาสที่จะโดนไฟดูดจากโทรศัพท์มือถือขณะชาร์จได้อย่างที่เป็นข่าวคราวอยู่บ่อยครั้ง อุปกรณ์อะแดปเตอร์ตัดไฟรั่วแบบพกพา เป็นอุปกรณ์ที่จะตรวจสอบว่ามีกระแสไฟรั่วไหลหรือไม่ และจะทำการตัดไฟโดยอัตโนมัติหากตรวจพบกระแสไฟรั่วดังกล่าว ทำให้การชาร์จไฟมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบและตัดไฟรั่วได้อย่างอัตโนมัติ อุปกรณ์มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และใช้งานง่าย เพียงแค่เสียบเข้ากับเต้าไฟฟ้าและนำอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามาเสียบผ่านเท่านั้น

 

Tags: , , , , , , , ,