น้ำยางสดบูดเน่า เสียสภาพเร็ว เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแบคทีเรีย ในน้ำยางสด เกษตรกรต้องทำการยืดอายุของน้ำยางสด ให้อยู่ได้นานขึ้น โดยเติมแอมโมเนียหรือโซเดียมซัลไฟต์ลงไป แต่แอมโมเนียมีข้อเสียคือ ระเหยง่าย มีกลิ่นฉุน เป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ส่วนโซเดียมซัลไฟต์ จะทำให้เกิดฟองในแผ่นยาง ส่งผลให้คุณภาพ และราคาของยางแผ่นลดลง

นักวิจัย สวทช. จีงได้พัฒนาสาร BeThEPS (บีเทพ) หรือ Be Thai Economic Preservative for Rubber Sheet ขึ้น เพื่อใช้ยืดอายุน้ำยางสด ทดแทนการใช้แอมโมเนีย และโซเดียมซัลไฟต์ ซึ่งช่วยชะลอการเสียสภาพของน้ำยางสด ก่อนนำไปแปรรูปเป็นยางแผ่นได้นานขึ้น 1-3 วัน เกษตรกรไม่ต้องรีบขนส่ง ประหยัดค่าใช้จ่าย และได้ยางแผ่นที่มีคุณภาพดีขึ้น “สารบีเทพ รักษาความสด เพิ่มผลผลิต ลดมลพิษ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

Tags: , , , , , , , ,