สวทช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รุกงานวิจัยใช้ได้จริง เสริมแกร่งภูมิภาคอีสาน” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรออกสู่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร การศึกษา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเอกชน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอด ทั้งในเชิงพาณิชย์เทคโนโลยี และเชิงสาธารณประโยชน์

โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่นำเสนอในงานนี้ เป็นนวัตกรรมใช้ได้จริง และเสริมความแข็งแกร่งให้กับภูมิภาค ตัวอย่างเช่น การเพิ่มคุณภาพผ้าทอพื้นเมือง ด้วยนวัตกรรมเอนไซม์ enzease (เอนอีซ) ที่ช่วยลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียว โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสะเต็ม(STEM) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ทั่วพื้นที่ภาคอีสาน

 

Tags: , , , , , , , , ,