งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15 หรือ 15th NSTDA Annual Conference: NAC2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation)NAC2019 : Scoop Spot with subtitle (Full)


NAC2019 : Scoop Spot (Full)


NAC2019 : Scoop Spot with subtitle (30 sec)


NAC2019 : Scoop Spot (30 sec)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,