สวทช. ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการโครงการ Asian Herb in Space เพื่อร่วมศึกษาการปลูกโหระพาบนอวกาศ เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับนักบินอวกาศ และต่อยอดการวิจัยสู่การปลูกพืชบนดาวเคราะห์ดวงอื่น

เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้เมล็ดพันธุ์โหระพาจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น เพื่อเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของโหระพา ระหว่างชุดที่ทำการปลูกบนพื้นโลกกับชุดที่ทำการปลูกบนอวกาศ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ก JAXA Thailand

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,