• พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการราชพฤกษ์อวกาศ

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการราชพฤกษ์อวกาศ

  สวทช. ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ แจ็กซา และมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการวิจัยการเพาะปลูกต้นราชพฤกษ์ด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ขึ้นสู่อวกาศ จำนวน 350 เมล็ด เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชที่นำเมล็ดขึ้นสู่อวกาศเปรียบเทียบกับพืชที่ปลูกด้วยเมล็ดปกติบนโลก ก่อนที่จะส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศให้แก่หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์ และมีความพร้อมในการปลูกต้นราชพฤกษ์อวกาศต่อไป

  continue reading »

   
   
 • พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการ Asian Herb in Space

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการ Asian Herb in Space

  สวทช. ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการโครงการ Asian Herb in Space เพื่อร่วมศึกษาการปลูกโหระพาบนอวกาศ เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับนักบินอวกาศ และต่อยอดการวิจัยสู่การปลูกพืชบนดาวเคราะห์ดวงอื่น

  continue reading »