นักวิจัย สวทช. ใช้เทคโนโลยี Betaprime ผลิตเบตากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ จากเห็ดสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทย ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพและความงาม ทั้งในรูปแบบอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนัง และลดรอยแผลเป็น

รวมทั้ง นำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเภสัชกรรม และการแพทย์ได้ด้วย โดยเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในมนุษย์ ลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรง นอกจากนี้ ยังมีการนำเบตากลูแคนไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ในการผลิตอาหารเสริมสำหรับสัตว์ เพิ่มภูมิคุ้มกัน และลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

 

Tags: , , , , , , , , ,