การนำเสนอผลงานหัวข้อ “วัสดุปิดแผลเบาหวานไฟโบรอินที่ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้” โดย ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ จากภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บนเวทีกิจกรรม Technology Pitching งาน Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 Innovation X Sustainability)” วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,