การนำเสนอผลงานหัวข้อ “โครงร่างทดแทนกระดูกชนิดสลายตัวได้เพื่อรักษาการสูญเสียกระดูกขากรรไกรและใบหน้า” โดย ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บนเวทีกิจกรรม Technology Pitching งาน Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 Innovation X Sustainability)” วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,