สวทช. ร่วมกับคณะผู้วิจัยคนไทย พัฒนา ซีเออี ทรีดี ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม ใช้งานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในสามมิติ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซีเออี ได้มีประสบการณ์ลองใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยตัวเอง

ซอฟต์แวร์ ซีเออี ทรีดี มีส่วนการสร้างโมเดลและแสดงผลที่ใช้งานง่าย ประกอบด้วย 4 โมดูลสำหรับใช้วิเคราะห์ 4 ประเภทของปัญหาทางวิศวกรรม เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคอุตสาหกรรม กลุ่มภาคการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และกลุ่มภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาใช้งานได้ฟรี ที่เว็บไซต์www.mtec.or.th/cae3d

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,