พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

สวทช. จัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ หรือ NCTC ขึ้น เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ตามวิธีมาตรฐานต่างๆ สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามูลค่าสูง เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล

พร้อมให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาสินค้ามูลค่าสูง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการในรูปแบบเครือข่ายศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ 22 แห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลกได้เต็มประสิทธิภาพ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

 

About the author

More posts by