กิจกรรม Roadshow “British Council – Education and Science Roadshow 2020” โดย บริติช เคานซิล ประเทศไทย ในวันอังคารที่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , ,