พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เตาก๊าซหุงต้มประสิทธิภาพสูง

สวทช. สนับสนุน มจธ. ช่วยเอกชนนำ วทน. ยกระดับเตาก๊าซแอลพีจี โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบเตา ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อลดปริมาณการใช้ก๊าซ ผลสำเร็จจากการพัฒนาพบว่า สามารถพัฒนาเตาให้มีประสิทธิภาพทางความร้อนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 53.06% เป็น 60.70% หรือเพิ่มขึ้น 7.64% คิดเป็นอัตราการประหยัดพลังงานเท่ากับ 12.58%

จากประสิทธิภาพของเตาที่สูงขึ้น หากมีการนำไปใช้ทดแทนเตารุ่นเดิม จะลดปริมาณการใช้ก๊าซแอลพีจีลงได้ 5.4% ของปริมาณก๊าซทั้งหมดที่ใช้ภายในประเทศ ซึ่งการใช้ก๊าซแอลพีจีที่ลดลงนี้ จะส่งผลให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยลดลงถึง 1,400 ตันต่อปีอีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

About the author

More posts by