นักวิจัย สวทช. พัฒนา “เตียงตื่นตัว” หรือ เตียงกระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุ เป็นเตียงนอนที่ช่วยกระตุ้นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เดิมนอนติดเตียง ให้ตื่นตัวและทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีเตียงผู้สูงอายุที่มีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยการออกแบบจากมุมมองของผู้ใช้ในด้านต่างๆ หรือที่เรียกว่า “Human-centric design” ซึ่งคำนึงถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน และความปลอดภัยในการใช้งาน

เตียงตื่นตัวนี้ สามารถช่วยกระตุ้นการลุกนั่ง ยืน เดิน ของผู้สูงอายุ มีกลไกหลักสำหรับปรับเปลี่ยนจาก “ท่านอน” เป็น “ท่านั่ง” ในลักษณะ “พร้อมลุกยืน” มีความแข็งแรง ปลอดภัยต่อการใช้งานสูง ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้เอง ลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม สร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุในการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ ผู้ดูแล และครอบครัว สามารถนำไปใช้ได้ทั้งที่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล

 

Tags: , , , , , , , , ,