สวทช. ร่วมกับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการประกวดนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก ภายใต้โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า ที่ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ พัฒนาผลงานด้วยการออกแบบนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่งผลงานที่ชนะการประกวด จะได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชน

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก ปี 2562-2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ถุงนาโนคอมโพสิตจากยางพาราเสริมแรง ด้วยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกส้มโอ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ เครื่องเก็บขยะในทะเลโดยใช้เทคโนโลยีนาโน จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,