ปัจจุบัน ผู้คนในสังคมมีความเสี่ยงต่ออุบัติภัย ภัยพิบัติ และปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน ได้รับบาดเจ็บ หรืออาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นในชุมชน ผ่านความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับนักเรียนนักศึกษา สายสามัญและอาชีวศึกษาขึ้นเป็นปีที่สอง ในหัวข้อ สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน

โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา และทริปร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก ที่สหรัฐอเมริกา รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest

 

Tags: , , , , , , , , , ,