ข้อกำหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การบรรยายหัวข้อ “ข้อกำหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research Development and Innovation Management System – Requirements)” โดย คุณพัชรียา กุลานุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

Tags: , , , , , , , ,

 

About the author

More posts by