อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชนครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศ โดยเปิดให้บริการพื้นที่เช่าคุณภาพสูงที่มีสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชน รองรับทุกความต้องการของธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจร อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ 5 ศูนย์วิจัยแห่งชาติ ที่พร้อมจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย และเสริมแกร่งให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีด้วยความเชี่ยวชาญงานวิจัยเฉพาะด้าน

นอกจากนี้ยังมีบริการด้านเทคนิค การเงินและภาษี บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงบริการด้านธุรกิจต่างๆ ทั้งการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การจับคู่ธุรกิจ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น โดยปัจจุบันมีบริษัทเอกชนเข้าใช้บริการแล้วกว่า 110 บริษัท ผู้สนใจเข้ารับบริการสามารถติดตามรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ www.sciencepark.or.th หรือโทรศัพท์ 0 2564 7200

 

Tags: , , , , , , , , , , ,