มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัทซีเมดเมดิคอล จำกัด ภายใต้โครงการ Research Gap Fund โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สวทช. ออกแบบและพัฒนาต่อยอดรถเข็นปรับยืน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของการใช้งานและในด้านการผลิต รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมรถเข็นคนพิการแบบปรับยืน เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้งานสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีแรงแขน

โดยนวัตกรรมรถเข็นคนพิการแบบปรับยืนนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ตรงจุด ช่วยผู้ป่วยให้สามารถทำกายภาพบำบัดที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้น ปัจจุบันได้ผ่านการรับรองและผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cmedmedical.com

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,