นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ บริษัทฟาร์มสตอรี่ จำกัด (ป.เจริญฟาร์ม) และ บริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาออกแบบและสร้างระบบเลี้ยงปลาที่มีระบบบำบัดในตัว หรือ ถังเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูงระบบน้ำหมุนเวียน เป็นระบบปิดที่จะช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถควบคุมสภาวะการเลี้ยงได้ดีกว่าระบบเปิด ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำ ลดโอกาสติดเชื้อโรคจากภายนอก และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถังเลี้ยงปลานี้สามารถรองรับปลาความหนาแน่นสูงถึง 40 กิโลกรัมต่อลูกบาศ์กเมตรของน้ำเลยทีเดียว มากกว่าบ่อดิน 20 – 30 เท่า แต่ใช้พื้นที่ที่น้อยกว่า ประหยัดต้นทุน ประหยัดพลังงาน สามารถเลี้ยงปลาได้ทุกสถานที่ในประเทศไทย และทุกฤดูกาล ช่วยให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงปลามีความยั่งยืน และยังสามารถประยุกต์ไปใช้กับสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ได้

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,