บริษัทไทย เด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ITAP และ PTEC สวทช. พัฒนา ‘เตียงความดันลบเพื่อการแพทย์ มีลักษณะเป็นกล่องใสเจาะรูโดยรอบสำหรับทำหัตถการ และติดตั้งเครื่องกำเนิดความดันลบเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายในเตียงไหลออกสู่ภายนอก ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยมีค่าติดลบที่ -20.31 Pa ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้มาก

เตียงความดันลบสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่มีเสียงรบกวน และสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นสิ่งอำนวยความสะดวกรอบเตียง เช่น ที่แขวนน้ำเกลือ และถุงเลือด ทำให้ใช้งานง่าย นอกจากใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในยามปกติแล้ว ในยามวิกฤติที่ห้องความดันลบมีไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย ยังสามารถใช้ทดแทนห้องความดันลบ เพื่อแยกผู้ป่วยออกมารักษาเป็นรายบุคคลได้

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,