ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC สวทช. เปิดให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตามมาตรฐานบังคับในระดับประเทศ เช่น มอก. อย. กสทช. ฯลฯ รวมทั้งทำการทดสอบเพื่อขอเครื่องหมายรับรอง ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น เครื่องหมาย FCC, UL, VCCI, CE

ตัวอย่างการให้บริการ เช่น การทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าชนิดแพ็ก ตามมาตรฐาน UN ECE R100 และทดสอบแบตเตอร์รี่พลังงาน เพื่อรองรับการผลิตและประกอบ ของภาคอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศ การสำรวจสภาพแวดล้อมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ของรถไฟฟ้าให้แก่บีทีเอสก่อน เปิดให้บริการแก่ประชาชน และการทดสอบความถี่การควบคุมใช้งานโดรน ตามข้อกำหนดของ กสทช. สนใจรายละเอียดและติดต่อใช้บริการได้ที่ www.ptec.or.th

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,