ถ่ายทอดสดการแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 (NAC2021: NSTDA Annual Conference 2021) วันที่ 2 มีนาคม 2564เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว อว. ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

 

Tags: , ,