งาน NAC2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac ที่มีกิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การสัมมนา มีหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 34 เรื่อง เช่น วัคซีนโควิด-19 / นาโนโรโบติก พิชิตมะเร็ง / รู้ไว้…. “ไต” แข็งแรง: “ป้องกัน” และ”รับมือ” โรคไตเรื้อรังอย่างถูกวิธี

การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร มีทั้งหมด 8 โซน รวมกว่า 90 เรื่อง กิจกรรม “Openhouse Speed UP Your Business” ที่เหมาะสาหรับนักธุรกิจ นักลงทุน นวัตกร หรือ เจ้าของธุรกิจ ที่กำลังมองโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากนวัตกรรมของ สวทช.

รวมถึง กิจกรรมการรับสมัครงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี S&T Job Fair ที่มีตำแหน่งงานมากกว่า 2000 อัตรา และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สนุกๆ ของเยาวชน ดูรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมงาน ได้ที่ www.nstda.or.th/nac

 

Tags: , , , , , , , , , , ,