รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน NAC2016 งานวิจัยดี เทคโนโลยีเด่น เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,