การนำเสนอสุดยอดผลงานจากการวิจัยและพัฒนาที่น่าลงทุน ประจำปี พ.ศ.2555 จาก 5 สถาบันวิจัยชั้นน้ำของประเทศไทย จำนวน 9 ผลงาน ได้แก่ Do–Dee ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา , แผ่นรักษาสิว , Eco – Catal ตัวเร่งปฎิกิริยาของแข็งจากเปลือกไข่เพื่อการผลิตไบโอดีเซล , F4 – KIT ชุดเครื่องตรวจจับจุลชีพ ฯ, DustDETEC เครื่องวัดวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองฯ, ผลิตภัณฑ์นวดสลายเซลล์ลูไลท์, คลังแอนติบอดี้มนุษย์ เทคโนโลยีการผลิตโลหะกึ่งของแข็งด้วยการปล่อยฟองแก๊ส (GISS) และระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร

 

Tags: , , , , ,