• Science News – 2014/02/18

  Science News – 2014/02/18

  รายการ Science News ในตอนนี้จะนำท่านไปพบกับความอัจฉริยะของสัตว์ชนิดต่างๆ ที่มีความคิด ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้สิ่งของตามธรรมชาติมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่น่าทึ่ง จากนั้นไปพบกับเรื่องราวของเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

  continue reading »

   
   
 • พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๙

  พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ ๙

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้หัวข้อ “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

  continue reading »

   
   
 • 9 ผลงานวิจัยที่น่าลงทุน ปี พ.ศ.2555

  9 ผลงานวิจัยที่น่าลงทุน ปี พ.ศ.2555

  การนำเสนอสุดยอดผลงานจากการวิจัยและพัฒนาที่น่าลงทุน ประจำปี พ.ศ.2555 จาก 5 สถาบันวิจัยชั้นน้ำของประเทศไทย จำนวน 9 ผลงาน ได้แก่ Do–Dee ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา , แผ่นรักษาสิว , Eco – Catal ตัวเร่งปฎิกิริยาของแข็งจากเปลือกไข่เพื่อการผลิตไบโอดีเซล , F4 – KIT ชุดเครื่องตรวจจับจุลชีพ ฯ, DustDETEC เครื่องวัดวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองฯ, ผลิตภัณฑ์นวดสลายเซลล์ลูไลท์, คลังแอนติบอดี้มนุษย์ เทคโนโลยีการผลิตโลหะกึ่งของแข็งด้วยการปล่อยฟองแก๊ส (GISS) และระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร

  continue reading »