สารคดีทราบแล้วเปลี่ยนโลกในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวของหม้อข้าวหม้อแกงลิง พืชที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ที่พบมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบางชนิดจะพบได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หลายชนิดมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ ด้วยเหตุและปัจจัยหลายๆ ประการ เราจะไปทำความรู้จักกับลักษณะของหม้อข้าวหม้อแกงลิง ความสำคัญ และประโยชน์ของพืชชนิดนี้ทั้งต่อมนุษย์ และประโยชน์ต่อธรรมชาติ

 

Tags: , , , , ,