“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (µTherm-FaceSense) เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีกล้องอินฟราเรด ผนวกระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลอัตโนมัติ (Face detection) โดยไม่มีข้อจำกัด แม้สวมหน้ากากอนามัย มีระบบประมวลผลที่รวดเร็วแม่นยำภายใน 0.1 วินาที

สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ครั้งละหลายคนพร้อมกัน ในระยะห่างสูงสุด 1.5 เมตร จึงช่วยลดระยะเวลา รวมถึงลดความเสี่ยง จากความใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ และผู้รับการตรวจคัดกรอง พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ และจัดเก็บข้อมูล ผ่านเครือข่ายการสื่อสารหลากหลาย

 

Tags: , , , , , ,