นักวิจัย สวทช. พัฒนา ระบบตรวจวัดอุณหภูมิใบหน้าแบบไม่สัมผัสทีละหลายบุคคล และการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือ “มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense) โดยใช้กล้องตรวจจับความร้อนสแกนใบหน้า ได้ครั้งละหลายคนพร้อมกันอย่างแม่นยำ รู้ผลภายใน 0.1 วินาที จากระยะห่าง 0.5-1.5 เมตร สามารถวิเคราะห์และประมวลผลได้ภายในตัวเครื่อง ผ่านเครือข่ายการสื่อสาร และรองรับการเชื่อมต่อ และจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบไอโอที (IoT)

ค่าอุณหภูมิที่วัดได้จะแสดงเป็นตัวเลขบนจอ หากเกินค่าที่กำหนดตัวเลขจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง และส่งเสียงเตือน พร้อมทั้งสามารถตั้งค่าชดเชยอุณหภูมิ และระยะการตรวจวัดที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ได้ค่าอุณหภูมิที่แม่นยำที่สุด เหมาะสำหรับใช้คัดกรองผู้ป่วยในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหรือแออัด สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และโรงงาน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,