หน้ากากอนามัย (Safie Plus) สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 และเชื้อโรค และเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 ยังสามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ได้
– หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพสูงมีความหนา 4 ชั้น
– มีแผ่นชั้นกรองพิเศษ พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสารไฮดรอกซีอะพาไทต์ และไททาเนียมไดออกไซค์ บนเส้นใยธรรมชาติผสมโพลิเอสเตอร์
– มีคุณสมบัติในการดักจับฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กและจุลินทรีย์
– ป้องกันฝุ่น PM 2.5 และกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ได้ทั้งไวรัสและแบคทีเรีย เมื่อถูกแสงแดด

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,