นักวิจัยจากทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร ไบโอเทค สวทช. ดำเนินการวิจัยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย Diponegoro ประเทศอินโดนีเซีย และ Westerdijk Fungal Biodiversity Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ ค้นพบราทำลายแมลงชนิดใหม่จำนวน 47 สปีชีส์ โดยเป็นสกุลใหม่รวม 8 สกุล ถือเป็นการค้นพบราชนิดใหม่ จำนวนมากของโลก

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,