พบกับวิทยากรรุ่นใหม่ ไฟแรง ผู้ที่ใช้วิทยาศาตร์เป็นแกนของการใช้ชีวิต และเติบโตในอาชีพ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การนำวิทยาศาสตร์ไปใช้กับทั้งตนเอง และคนรอบข้าง จนสามารถสร้างสรรผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม มาร่วมเปิดมุมมองกับแนวคิดที่ว่า …ทำใม ต้อง S&T Skill ?

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,