‘เกษตรสมัยใหม่’ หรือ ‘เกษตรอัจฉริยะ’ จะเป็นทางออกให้กับอุตสาหกรรมเกษตร ทำให้ภาคเกษตรไทยแข็งแรง : Open house เปิดบ้าน สวทช.ตอนที่ 1

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดงานวิจัย และ เทคโนโลยี ที่น่าลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรให้ผู้ประกอบการเลือกรับปรับใช้ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. NAC2021 สนใจงานวิจัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ opennstda@nstda.or.th หรือ โทร 02-5647000

06.20 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
10.55 โรงงานผลิตพืช
15.05 ระบบเกษตรอัจฉริยะ
22.10 งานวิจัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

Tags: , , , , , , , , ,